Om rØdderne – økologisk dagpleje i Laurbjerg

rØdderne er en privat økologisk dagpleje i Laurbjerg/Langå (godkendt af Favrskov kommune). Jeg kan tilbyde en dagpleje med stor rummelighed og forståelse i trygge og overskuelige rammer.Som privat dagplejer har jeg større indflydelse på hvordan jeg vil indrette børnenes og min hverdag. Jeg skal fx ikke tage hensyn til kommunale skemaer og tage imod gæstebørn fra andre dagplejere. Derimod har jeg frihed til vælge at jeg vil tilbyde økologisk kost og har generelt større frihed til at tage hensyn til det enkelte barn og den aktuelle børnegruppe. Jeg tilrettelægger selv, i samarbejde med jer forældre, hvilke værdier og fokusområder der er vigtige i børnenes hverdag. Jeg har bedre mulighed for at lytte og tage hensyn til jeres ønsker og forventninger til netop jeres barns hverdag. Som privat børnepasser er jeg naturligvis omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelser og skal derfor blandt andet leve op til at skabe trivsel, udvikling og læring for børnene. Kommunen vil jævnligt komme på anmeldte såvel som uanmeldte besøg.

Jeg mener at det er vigtigt, at børn i deres første leveår har en så rolig og forudsigelig dagligdag som muligt. Faste rammer og rutiner giver harmoniske og trygge børn – det er min erfaring som mor. De faste rammer betyder ikke at alle dage skal ligne hinanden, men at der vil være nogle faste aktiviteter (på forholdsvis faste tidspunkter) som børnene kan forholde sig til (læs nærmere under ‘Dagligdagen’).

Derudover mener jeg det er vigtigt at børnene lærer naturen og årstiderne at kende. I naturen er der masser af plads til leg og fysisk udfoldelse. Børn lærer ved selvoplevelse, ved at gå på opdagelse og bruge og få stimuleret alle deres sanser. Derfor gør jeg meget ud af at børnene får et forhold til naturen; mærker det våde græs, ser køkkenhaven og den blomst vi plantede spire, aer regnorme, hopper i vandpytter og får jord under neglene.

Jeg har en kreativ baggrund og det er selvfølgelig også en side jeg bruger sammen med børnene. Jeg kan slet ikke lade være :-). Derfor laver vi ugentligt små kreative projekter som børnene stolte og glade kan vise frem til jer forældre.

rØdderne er en gruppe af små gode venner og det skal gerne være rart for alle at være her. Jeg vil, ligesom jer forældre, gerne have, at børnene er glade og harmoniske. Vi hjælper hinanden (med at samle service sammen, række hinanden maden osv) og skal lære at enes og passe på hinanden. Her er rammerne sat og det gør (er min erfaring) at børnene ikke er helt så grænsesøgende og at konflikterne begrænses. Grænserne er sat gennem en forudsigelig hverdag, planlægning og struktur.